© Magyar Pipaklub Egyesület

A Magyar Pipaklub
Egyesület bankszámlaszáma:

UniCredit Bank
10918001-00000081-
76240000

Az egyesület postacíme:
1188 Budapest,
Égerfa utca 7/2.


A magyar Pipaklub Egyesület közhasznú
szervezetként fogad-
hatja a SZJA 1%-át.
Kérjük, támogassa
Egyesületünk tevé-
kenységét.
Adószámunk:

18617670-1-43


magunkról
jelentkezés
klubok
Bemutatkozik a Magyar Pipaklub Egyesület


Az Alapító Tagok:balról jobbra: Alexandrosz; Gábor; Olimex/Jurko; Borzzz; IP (hátul); Vix (elöl); Cián; Sire; TM; Laikus; Grószi; Zeinstein

Kapcsolat:
Elnök: Vass Gergely, Társelnök: Nagy János
Alelnökök: Kovács Zsolt, Galgóczy Miklós, Béres Péter, Druja Péter, Tü György


A Magyar Pipaklub Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy megőzizze, ápolja, továbbadja a pipázás hagyományait, kutassa a pipázás történelmi és kultúrális gyökereit, valamint - beleértve az érdekvédelmet is - összefogja a magyar "pipás társadalmat".

A felvázolt célok érdekében az Egyesület főbb tevékenységei:

  • publikációk, kiadványok megjelentetése
  • rendezvények, találkozók, tanfolyamok és konferenciák szervezése
  • a pipások közti információáramlás biztosítása

Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat és felvételéhez a közgyűlés minősített többsége hozzájárul. Az Egyesület tagsági rendszere a következőképp fest: az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt. Az Egyesület rendes tagjai azok, akik tevékenyen részt vállalnak az Egyesület munkájában és ügyeinek intézésében. A rendes tagok szavazattal bírnak a közgyűlésen és tisztséget viselhetnek az Egyesület elnökségében. Rendes tag mindenkiből lehet, aki egy éves pártoló tagság után kéri felvételét, és rendelkezik legalább két rendes tag ajánlásával.

Jelentkezni pártoló tagnak lehet. A pártoló tagságból származó előnyök a következők:

  • részt vehet a Magyar Pipaklub Egyesület közgyűlésein és rendezvényein (találkozók, dohánykostolók, kirándulások etc.)
  • információkhoz jut a hazai pipás élet eseményeiről
  • kedvezményesen vásárolhat az Egyesülettel együttműködő boltokban
  • hozzájuthat az Egyesület egyedi pipás relikviáihoz, mint amilyenek a címerünkkel ellátott ruhadarabok és egyéb ajándéktárgyak, vagy az egyesület exkluzív, egyedi gyártású, sorszámozott pipái lesznek
  • egy éves pártoló tagság és hathatós közreműködés után kérheti felvételét a rendes tagság soraiba
  • végül, de nem utolsósorban: részese lehet a legnagyobb magyar pipás közösségnek!

Megalakulánsunkkor elsődleges célunkként tűztük ki a hazai pipások érdekeinek képviseletét. Ehhez elengedhetetlen, hogy hivatalosan is minél nagyobb tagsági bázist tudhassunk magunkénak, hiszen a cégek és egyéb szervezetek csak akkor hajlanak az együttműködésre, ha azt látják, hogy valóban tömegek állnak (és pipáznak!) mögöttünk. Ahhoz, hogy a kitűzött céljainkat meg tudjuk valósítani, a lehető legtöbb regisztrált tagra van szükségünk.

Az Egyesület évi tagsági díja 12.000,- (tizenkettőezer) forint. Ezt az összeget az alábbi bankszámla számra kell befizetni hagyományos rózsaszín utalványon:

UniCredit Bank
10918001-00000081-76240000

A Közlemény rovatban kérjük tüntesse fel a következőt: Magyar Pipaklub tagsági díj. A tagsági díjat befizetheti átutalással is. Ez esetben az átutalási megbízás másolatát kell elküldeni a részünkre.

A befizetett tagsági díjakat az alapszabályban lefektetett célok megvalósítására fordítjuk. Ebből finanszírozzuk az Egyesület olyan programjait, mint például a leendő ingyenes pipás kiadványaink költségei, a különböző országos rendezvényeken való megjelenés, a saját rendezvényeink lebonyolítása, no meg természetesen az Egyesület működtetésével óhatatlanul vele járó adminisztratív költségek fedezése (bankszámla fenntartása, tagsági kártyák legyártása, illetékek befizetése, postaköltségek, stb.).

Jelentkezni online lehet. A jelentkezési lapon megadott információkat az adatvédelmi szabályok értelmében kezeljük, azokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Az elektronikus adatlap kitöltése után e-mailben jelzünk vissza a regisztrációról, majd pedig hagyományos postai levélben küldjük meg a további információkat.


Vass Gergely
elnök


Az Egyesület alapszabályát innen töltheti le.