© Magyar Pipaklub Egyesület

A Magyar Pipaklub
Egyesület bankszámlaszáma:

UniCredit Bank
10918001-00000081-
76240000

Kérjük, támogassa
egyesületünk tevé-
kenységét!

Adószámunk:
18617670-1-43

Tisztelt Olvasóink!
Kérjük, ha írásukat szeretnék megjelentetni rovatainkban, küldjék azt el elektronikus levélben a szerkesztőnek, Mészáros Zoltánnak vagy a levél törzsében, vagy pedig csatolt file-ban, .rtf kiterjesztésben.
Köszönjük!

 
2024. január 01.
Éves tagdíj változása

A Magyar Pipaklub Egyesület legutóbbi közgyűlésén elfogadott éves tagdíja: 12.000 Ft (tizenkettőezer). Ennek figyelembe vételével kérjük teljesíteni a tagdíj átutalásokat. Köszönjük!2023. szeptember 04.
Új alapszabály

A Magyar Pipaklub Egyesület 2023. július 7-ei közgyűlésén elfogadott alapszabálya letölthető innen.2015. június 10.
Megváltozott az egyesület bankszámlaszáma

Az új bankszámlaszám, amelyre továbbra is várjuk az éves tagsági díjakat:

UniCredit Bank
10918001-00000081-76240000

Kérdéseket, észrevételeket továbbra is szívesen fogadunk az elnokseg@pipaclub.hu e-mail címen!


2015. május 30.
Közhasznúsági jelentés

A "Szöveges beszámoló a Magyar Pipaklub Közhasznú Egyesület 2013. évi tevékenysége során az adó 1%-ának felhasználásáról" letölthető innen.2014. április 10.
Megváltozott az egyesület székhelye és postacíme

Most kaptuk meg a hivatalos választ, melyben a Tatabányai Törvényszék elfogadta a Magyar Pipaklub Egyesület székhelyváltozási kérelmét, így az alapítás óta érvényben lévő komáromi cím helyett montantól az új székhely és postázási cím:

1188 Budapest, Égerfa u. 7/2.

A székhelyváltozás következtében a NAV átjelentés is megtörtént, így az adószámunk utolsó 2 számjegye megváltozott 43-ra.
Az új adószám, amelyre továbbra is várjuk az 1%-os adó felajánlásokat:

18617670-1-43

Ha valaki a régi adószámra tette meg az ez évi felajánlást, azt a NAV átvezeti.
Kérdéseket, észrevételeket továbbra is szívesen fogadunk az elnokseg@pipaclub.hu e-mail címen!


2013. szeptember 16.
Közgyűlésre felhívás

2013. szeptember 12-én tartottuk meg az első körös közgyűlésünket Budapesten, a Skanzenclubban.
A találkozó kellemes hangulatban telt, azonban a jelenlévők száma nem volt elegendő a határozatképes közgyűlés megtartásához.

A második körös - az Alapszabály értelmében már mindenképpen határozatképes - közgyűlés időpontja és helye:
2013. szeptember 27. (péntek) 18:00, Skanzenclub (1092 Budapest, Köztelek utca 4/a)
FIGYELEM: szombatról péntekre lett átrakva az időpont!

Infó: http://welovebudapest.com/hu/kavezok-barok/skanzenclub

Kérünk minden kedves Tagtársat, hogy emailben jelezze részvételi szándékát, az elnokseg@pipaclub.hu email címen!

Tervezett napirendi pontok:
- pénzügyi beszámoló
- az Alapszabály módosításának indítványozása
- az Alapszabály módosításának szavazásra bocsájtása
- terveink év végéig
- egyéb témák, javaslatok
- dr. Borsányi László előadása az indiánok és a pipázás témakörében

Kérjük, hogy aki nem kapta meg az előző MPE hírlevelünket emailben, mert pl. időközben megváltozott az email címe, jelezze felénk az elnokseg@pipaclub.hu címen!


2013. július 06.
Pató Pál Napok, Szőgyén

Júliusban - a korábbi éveknek megfelelően - képviseltük a magyar pipásokat a szlovákiai Szőgyénben megrendezésre kerülő "Pató Pál Napok" rendezvényen.
Egyesületünk - az "Aranyfüst" Budapesti pipázók klubjával együtt - találkozott a szlovákiai pipaklubok képviselőivel.
Köszönjük ez úton is a meghívást és a szívélyes vendéglátást a szervezőknek!

Fotó 1.
Fotó 2.


2013. március 23.
Lassúsági pipaszívó verseny

Márciusban közös lassúsági pipaszívó versenyt szervezünk, az "Aranyfüst" Budapesti Pipázók Klubja megtisztelő felkéréseként. Ha indulsz a versenyen, akkor találkozhatsz Magyarország legnagyobb pipaszívó versenyzői táborával, valamint együtt versenyezhetsz nemzetközi élvonalban is aktívan szereplő pipásokkal.
Időpont: 2013. március 23. (szombat) 13:00 óra,
Jelentkezni a tagsag@pipaclub.hu email címen lehet.

További részleteket később küldünk a jelentkezőknek.


2013. január 17.
Közgyűlés
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyar Pipaklub Egyesület 2013. január 17-ei közgyűlésén, Budapesten, (Skanzenclub, Budapest, 1092 Köztelek u. 4/b.)

Jelen vannak: a Jelenléti ív szerinti tagok.

Vass Gergely elnök üdvözli a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Napirendi pontok:

 1. Mi történt 2012-ben?
 2. Új pártoló tagok felvétele (online jelentkezők)
 3. Rendes tagok felvétele
 4. Tagdíj fizetések
 5. Kártyanyomtató beszerzése
 6. Pénzügyi helyzet
 7. Klub-pipa
 8. 2013-as tervek
 9. Honlap fejlesztés
 10. Tisztújítás
 11. Székhely változtatása
 12. Kiadvány

1. Mi történt 2012-ben?

 • Pató Pál Napokkal kapcsolatban továbbra is szoros a kapcsolat a Szőgyényi önkormányzattal. A rendezvény tervezett időpontja megváltozott, emiatt a részvétel nem volt lehetséges, azonban 2013 nyarán várnak minket a következőre. Előzetes felmérés alapján a megfelelő létszámmal részt is tudunk venni.
 • A tavaszi lassúsági pipaszívó verseny az Aranyfüsttel közösen megrendezésre került, az országos klubok nagy létszámmal voltak jelen./li>
 • Áprilisban megrendezésre került az első kertész-pipás találkozó is Dunaszentgyörgyön.
 • Új könyvelő vette át az egyesület könyvelését.

2. Új pártoló tagok felvétele

Az online felületen jelentkező pártoló tagok felvételét a közgyűlés egyhangúan megszavazta, kivétel ez alól azon jelentkezők, akik nem adták meg a teljes nevüket. Őket e-mail-ben kiértesítjük, és hiánypótlást követően a következő közgyűlés szavazni fog a felvételükről.

3. Rendes tagok felvétele

Thomka István rendes tagnak való jelentkezését a közgyűlés elé terjesztettük és szavazásra bocsájtottuk. A közgyűlés egyhangú szavazata alapján a rendes tagnak való felvétele megtörtént.

4. Tagdíj befizetések

A tagdíj fizetési fegyelem romlása miatt a közgyűlés döntése szerint 2013-as évi tagdíjak fizetésére a tagság figyelmét e-mail-ben fel kell hívni.

5. Kártyanyomtató beszerzése

A tagkártya nyomtató beszerzéséhez támogatókat keresünk. Az eddig ígért támogatások a nyomtató költségének a felét fedezik. További támogatatók bevonásával a kártyanyomtató beszerzése várhatóan 2013. év vége lesz.

6. Pénzügyi helyzet

A Magyar Pipaklub Egyesület számlájának egyenlege jelenleg: 114 817,00 Ft

7. Klubpipa

A 2013. évi klubpipa elkészítésére a Peterson céget kérjük fel. A klubpipával kapcsolatos részletekről a tagságot e-mail-ben értesítjük a céggel való tárgyalás eredményeitől függően.

8. 2013-as tervek

 • Az Aranyfüsttel közösen újra megrendezésre kerül a lassúsági pipaszívó verseny, melynek tervezett időpontja 2013.03.23.
 • Áprilisban ismét megrendezésre kerül a kertész-pipás találkozó Dunaszentgyörgyön.
 • Részt fogunk venni a Szőgyényi Pató Pál napokon.
 • Ibafai kirándulást tervezünk a nyár elejére.
 • Lehetőségek szerint egy országos találkozó megrendezése Szegeden.
 • Prágai kirándulás ősszel, esetleg egybekötve egy országos találkozóval és közgyűléssel.

9. Honlap fejlesztés

 • Honlap moderálását Verhás Tamás, Gyovai László és Bácskai Péter fogja végezni. A szükséges beállításokat Kovács Zsolt fogja előkészíteni.
 • Létrehozásra kerül "A moderátor válaszol" topic is.
 • A regisztrációnál feltétel lesz a fotó feltöltése, ennek a technikai hátterét kidolgozzuk.

10. Tisztújítás

A közgyűlés a jelenlegi elnökséget jelölte újra a tisztségek betöltésére. A jelölteket a közgyűlés egyhangúan megszavazta, ennek megfelelően az elnökség tagjai:

 • Vass Gergely elnök
 • Kovács Zsolt alelnök
 • Galgóczy Miklós alelnök

11. Székhely megváltoztatása

A közgyűlés egyhangú döntése alapján az egyesület 2013-ban kezdeményezi székhelyének áthelyezését a 1188 Budapest, Égerfa utca 7/2. szám alá.

12. Kiadvány

A kiadvány PDF verzióját a honlapon is elérhetővé tesszük a tagok számára.

A napirendi pontok alatt részletezett teendőket és döntéseket a közgyűlés egyhangúan, ellenvetés nélkül megszavazta. Mivel több napirendi pont nem merült fel, az elnök az ülést lezárta.

Vass Gergely - A Magyar Pipaklub Egyesület elnöke
Kovács Zsolt - A Magyar Pipaklub Egyesület alelnöke (jegyzőkönyvvezető)
Galgóczy Miklós - A Magyar Pipaklub Egyesület alelnöke


2012. december 28.
Közhasznúsági jelentés

A "Szöveges beszámoló a Magyar Pipaklub Közhasznú Egyesület 2012. évi tevékenység Közhasznú Jelentéséhez" letölthető innen.2012. december 27.
Közgyűlés
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyar Pipaklub Egyesület 2012. december 27-ei közgyűlésén, Budapesten, (VOLÁN KLUB, 1084. József utca 9.)

Jelen vannak: a Jelenléti ív szerinti tagok.

Vass Gergely elnök üdvözli a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a közgyűlés a nem határozatképes, mert nem jelentek meg a rendes tagok kellő létszámmal.

Az elnök az ismételt közgyűlést 2013. január 17-ére hívja össze 19.00 órára, melynek a helyszíne:
Skanzenclub, Budapest, 1092 Köztelek u. 4/b.

Vass Gergely - A Magyar Pipaklub Egyesület elnöke
Kovács Zsolt - A Magyar Pipaklub Egyesület alelnöke (jegyzőkönyvvezető)
Galgóczy Miklós - A Magyar Pipaklub Egyesület alelnöke


2011. december 30.
Közhasznúsági jelentés

A "Szöveges beszámoló a Magyar Pipaklub Közhasznú Egyesület 2011. évi tevékenység Közhasznú Jelentéséhez" letölthető innen.2011. december 10.
Közgyűlés
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyar Pipaklub Egyesület 2011. december 10-ei közgyűlésén, Budapesten, (Halásztanya Étterem, Budapest, XIX. Ker. Városház tér 6.)

Jelen vannak: a Jelenléti ív szerinti tagok.

Vass Gergely elnök üdvözli a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Napirendi pontok:

 1. Mi történt 2011-ben?
 2. Maradjon a Magyar Pipaklub Egyesületi, azaz hivatalos jogi formában, vagy legyen csak egy baráti társaság?
 3. Új elnökség és területi vezetők választása
 4. Új pártoló tagok felvétele, egyéb személyi kérdések
 5. Honlap fejlesztés
 6. Pénzügyi helyzet
 7. Klub-pipa
 8. Tagsági kártya
 9. Tervek

1. Mi történt 2011-ben?

 • Országos találkozó, közgyűlés Bátonyterenyén, februárban
 • Hegyalja Fesztivál: nem voltunk jelen jelentkezés hiányában
 • Dohányzás ellenes törvény enyhítésére: Civil és szakmai szervezetek közös javaslata a Nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény tervezett módosításáról kikérték az egyesület véleményét, illetve A Magyar Pipaklub Egyesület is aláírta azt a parlamenti képviselőknek átadott javaslatot, melyet több rangos szervezet 2011. március 4-én tartott álláspont-egyeztető konzultáció keretében fogalmazott meg.
 • Pákozd: segítettünk egy helyi szerveződésű pipaklub kialakításában
 • Facebook jelenlét megvalósulása
 • Pipásbarát üzlet lett Kossik Béla üzlete, ahol a klubtagok 25% kedvezmény kapnak nem jövedéki termékekre.

2. Maradjon a Magyar Pipaklub egyesületi, azaz hivatalos jogi formában, vagy legyen csak egy baráti társaság?

A kérdést a közgyűlés megvitatta, majd szavazásra bocsájtotta és ellenszavazat nélkül az egyesületi forma megtartása mellett döntött.

3. Új elnökség és területi vezetők választása

A közgyűlés, az elnökség és a területi vezető pozíciókra az alábbi személyeket jelölték és szavaztak megválasztásukról:

Elnök: Vass Gergely
Alelnök (operatív-szakmai szerepkör): Kovács Zsolt
Alelnök (pénzügyi-jogi szerepkör): Galgóczy Miklós

Szakreferensek

Gyovai László - versenyek
Weyde Viktor - kommunikáció
Csabai János - külföldi kapcsolatok
dr. Borsányi László - szakmai feladatok és kiadványok
Verhás Tamás - szakmai feladatok

Területi vezetők

Budapest - Weyde Viktor, Baráth Antal
Pest és Komárom-Esztergom - Oláh Zsolt Levente
Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén - Pádár Ákos
Győr-Moson-Sopron - Kalik Géza
Veszprém, Zala, Vas - Tulipán Attila
Fejér - Jávorfi Róbert
Tolna, Baranya, Somogy - Bácskai Péter
Bács-Kiskun - Ordasi Krisztián
Csongrád - Mészáros Zoltán
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar - Zelei Attila
Jász-Nagykun-Szolnok, Békés - Kis-Pál Botond

4. Pártoló tagnak jelentkezett a korábbi közgyűlés óta:

 • Dr. Uza Péter
 • Pogány Tamás
 • Thomka István
 • Kossik Béla
 • Kis Elemér
 • Csonka Sándor
 • Vas László
 • Várszegi Pál
 • Vágner Szabolcs
 • Dr. Varsányi László
 • Egyed Béla
 • Könczöl Tamás
 • Kolozsvári Róbert
 • Rácz Róbert
 • Molnár Ádám
 • Dr. Laczkó János
 • Somogyi Bence
 • Nagy László

A közgyűlés egyhangúan megszavazta az összes jelentkező, pártoló tagnak való felvételét.

Druja Péter kizárása az egyesületből, az elnökség által: az alapszabály 4. fejezet 4. pontja értelmében.

5. Honlap fejlesztés

 • Új webtárhelye van az MPE-nek
 • Új, pipaclubos e-mail címeket tudunk kiadni. Akik ígényelték:
  • Fenyves Csaba
  • Baráth Antal
  • Weyde Viktor
  • Pádár Ákos
  • Gyovai László

6. Pénzügyi helyzet

 • Az egyesület számláján jelenleg 115 450 Ft van
 • 2011. évre összesen 10 fő fizetett tagdíjat
 • Kiadásként jelentkezett BlazeArts Kft - web tárhely, 12 900 Ft.
 • A Magyar Pipaklub Egyesület adószáma: 18617670-1-11. Adó 1%-os felajánlása: nem voltunk jogosultak a 2010 évben. 2011-ben próbáljuk meg ismét.
 • Az egyesület székhelyét át kell helyezni Budapestre: 1188 Budapest, Égerfa utca 7/2.

7. Klubpipa

Előre láthatóan ez Peterson pipa lesz. A klubpipa megvalósulása előre láthatóan 2012 tavasza lesz. 2001-2011, jubileumi pipa (felelős: Vass Gergely, Galgóczy Miklós)

8. Tagsági kártya

Kártya nyomtató gép vásárlása tervben van, ehhez Kossik Béla felajánlotta a segítségét, illetve nem jövedéki termékekre a nála vásárló klubtagoknak 25%-os kedvezményt továbbra is biztosít. Évente lenne új kártya kiadva a területi képviselőkön keresztül a tagság részére.

9. Tervek

 • Bácskai Péter (Vackor) szervezésében Domboriban összejövetel 2012 április 27-29.
 • Pipaszívó verseny az Aranyfüst pipaklubbal együtt
 • Visegrádi kirándulás Sombor Zoltán szervezésével
 • Szőgyényi Pató Pál napokon való részvétel
 • Decemberi kirándulás Prágába, Dr. Zácher Gábor kalauzolásával.

A napirendi pontok alatt részletezett teendőket és döntéseket a közgyűlés egyhangúan, ellenvetés nélkül megszavazta. Mivel több napirendi pont nem merült fel, az elnök az ülést lezárta.

Vass Gergely - A Magyar Pipaklub Egyesület elnöke
Kovács Zsolt - A Magyar Pipaklub Egyesület alelnöke (jegyzőkönyvvezető)
Galgóczy Miklós - A Magyar Pipaklub Egyesület alelnöke


2011. december 1.
Közgyűlés
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyar Pipaklub Egyesület 2011. december elsejei közgyűlésén, Budapesten, (Joe Bácsi Étterem és Pizzéria - Budapest, XVIII. Ker. Nagykőrösi út 49.)

Jelen vannak: a Jelenléti ív szerinti tagok.

Vass Gergely elnök üdvözli a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a közgyűlés a nem határozatképes, mert nem jelentek meg a rendes tagok kellő létszámmal.

Az elnök az ismételt közgyűlést 2010. december 10-ére hívja össze 16.00 órára, melynek a helyszíne:
Halásztanya Étterem, Budapest, XIX. ker. Városház tér 6.

Vass Gergely - A Magyar Pipaklub Egyesület elnöke
Kovács Zsolt - A Magyar Pipaklub Egyesület alelnöke (jegyzőkönyvvezető)
Galgóczy Miklós - A Magyar Pipaklub Egyesület alelnöke


2011. március 12.
Civil és szakmai szervezetek közös javaslata a Nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény tervezett módosításáról

A Magyar Pipaklub Egyesület elnöke, Vass Gergely is aláírta azt a javaslatot, melyet több rangos szervezet 2011. március 4-én tartott álláspont-egyeztető konzultáció keretében fogalmazott meg. Az elfogadott dokumentum innen tölthető le.


2010. február 10.

Szakmai előadás

Mint ahogy januárban jeleztük, 2010. február 13-án tartjuk ez évi első rendezvényünket, melyen Dr. Borsányi László, antropológus pipás társunk fog tartani előadást az észak-amerikai indiánok és a pipázás témakörében.
Ezt követően - pipázással egybekötött - baráti beszélgetésre kerül sor.

Időpont: 2010. február 13. (szombat) 13:00 óra
Helyszín: Seherezádé Étterem (1081 Budapest, Népszínház u. 26.)

Kérjük, hogy részvételi szándékodat mindenképp jelezd a következő e-mail címen: tagsag@pipaclub.hu

Lassúsági pipaszívó verseny

Márciusban közös lassúsági pipaszívó versenyt szervezünk, az "Aranyfüst" Budapesti Pipázók Klubja megtisztelő felkéréseként. Ha indulsz a versenyen, akkor találkozhatsz Magyarország legnagyobb pipaszívó versenyzői táborával, valamint együtt versenyezhetsz nemzetközi élvonalban is aktívan szereplő pipásokkal.

Időpont: 2010. március 20. (szombat) 13:00 óra,
Helyszín: Dési Huber István Művelődési Ház (1098 Budapest, Toronyház u. 17/B.)
Versenydohány: STANISLAW - Orange Blend (DTM)
Versenypipa: SZABÓ versenypipa (SZABÓ Pipagyár, Nagykőrös)

A verseny egyéb részleteit itt találjátok meg:
http://www.pipaclub.hu/hirlevel/Meghivo_verseny_2010.doc

A nevezéseket csak előzetes bejelentkezés alapján, 2010. március 10-ig tudjuk elfogadni, a helyszínen történő nevezésre nincs mód!

A MAGYAR PIPAKLUB EGYESÜLET AJÁNLATA:
Azon pipás társaink, akik 2010. március 10-ig éves tagdíjukat rendezik az egyesület felé, 1000 Ft kedvezményben részesülnek a belépő díjából!

Ennek értelmében, nevezési díjad így változik:
- vacsorával egybekötött versenyzés: 5500 Ft/fő
- vacsora nélküli versenyzés: 2500 Ft/fő
- kísérők részére a vacsora: 3000 Ft/fő

A tagdíjfizetéssel, tagsággal kapcsolatos részleteket itt találjátok:
http://www.pipaclub.hu/egyesulet/egyesulet.htm

Kérjük, hogy ez esetben is jelezd részvételi szándékodat a tagsag@pipaclub.hu e-mail címen!

Szeretettel várunk tehát 2010 első felében országos találkozóinkra!


2009. december 15.
Közgyűlés

Jegyzőkönyv

Készült a Magyar Pipaklub Egyesület 2009.11.21-i közgyűlésén, Budapesten, a Signo Café-ban (XIII. ker., Pozsonyi út 4.)
Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti tagok.
Vass Gergely elnök üdvözli a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

  Napirendi pontok:
 1. Új egyesületi struktúra ismertetése és szavazásra bocsátása
 2. Új elnökség és területi vezetők választása
 3. Új pártoló tagok felvétele
 4. Honlapfejlesztés
 5. Pénzügyi helyzet
 6. Klubpipa
 7. Tagsági kártya

1. Új egyesületi struktúra ismertetése és szavazásra bocsájtása
A struktúraváltás lényege, hogy 3 fős elnökség (elnök és két alelnök operatív - gazdasági és "szakmai" vonalon), illetve területi vezetők lesznek (funkciójukat tekintve a mostani elnökségi tagokhoz hasonlítható). Az alapszabály a fentieknek megfelelően módosítva lett és azt a közgyűlés megszavazta. Tisztújítási lehetőség: bármikor, bármelyik rendes tag kezdeményezheti az ezzel kapcsolatos rendkívüli közgyűlés összehívását. Ezen túlmenően a következő közgyűlésen napirendi pont lesz a mindenkori elnökség mandátumának az érvényessége, azaz a tisztújítás idejének a meghatározása.

Az új szervezeti felépítés szerint az egyesület vezetőinek az alábbi feladatokat kell ellátnia:

  Elnöki feladatok:
 • alapszabály szerinti feladatainak az ellátása
 • média felelősség, publikus kommunikáció, kiadvány terjesztése
  Alelnöki feladatok (szakmai, operatív - pénzügyi szerepkör):
 • területi képviselők munkájának irányítása
 • éves program összeállítása és közgyűlés elé terjesztése
 • szakmai anyagok szemlézése, szakmai tudástár bővítése
 • honlap moderálásának megoldása
 • pénzügyi természetű dolgok kezelése: tagdíj, szponzoráció, egyesületi kiadások (klubpipa, helyi rendezvények költsége, stb.)
 • egyesületi, belső pályázatok kiírása szakértők bevonásával
 • külső pályázatok figyelése, előkészítése, koordinálása szakértők bevonásával
  Területi képviselők feladatai:
 • kommunikáció a területéhez tartozó klubtársakkal
 • kimenő kommunikáció a helyi médiával és közélettel
 • tagdíjak befizetésének követése
 • tagkártyák menedzselése helyi szinten
 • helyi találkozók megszervezése
 • helyi események, rendezvények követése ahol az MPE közreműködhet, részt vehet
 • a területi vezetők ülésén/elnökségi ülésen részvétel
 • az egyesület"központi" feladataiban való részvétel
 • helyi boltokban a pipaklubos kedvezmény letárgyalása
 • a területéhez tartozó tagoknak a bevonása az egyesületi feladatokba
 • éves tevékenységi program tervezése, szervezése: országos részvétellel, helyben megoldva
A területi vezetők esetében megyei területi felosztás lesz, de több megye is tartozhat egy területi vezetőhöz. Budapest tekintetében több területi vezető szükséges.

2. Új elnökség és területi vezetők választása
A közgyűlés, az elnökség és a területi vezető pozíciókra az alábbi személyeket jelölték és szavaztak megválasztásukról:

elnök: Vass Gergely
alelnök (operatív-szakmai szerepkör): Kovács Zsolt
alelnök (pénzügyi-jogi szerepkör): Galgóczy Miklós

szakreferensek

Gyovai László - versenyek
Weyde Viktor - kommunikáció
Csabai János - külföldi kapcsolatok
dr. Borsányi László - szakmai feladatok és kiadványok
Verhás Tamás - szakmai feladatok

területi vezetők

Budapest - Druja Péter, Szemerédi Tamás, Baráth Antal
Pest és Komárom-Esztergom - Oláh Zsolt Levente
Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén - Pádár Ákos
Győr-Moson-Sopron - Kalik Géza
Veszprém, Zala, Vas - Tulipán Attila
Fejér, Tolna - Jávorfi Róbert
Baranya, Somogy - Somoskői György
Bács-Kiskun - Ordasi Krisztián
Csongrád - Mészáros Zoltán
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar - Zelei Attila
Jász-Nagykun-Szolnok, Békés - Kis-Pál Botond

3. Pártoló tagnap jelentkezett a korábbi közgyűlés óta

 • Bognár Balázs
 • Gréczi László
 • Hargitay Krisztina
 • Kovács Nikolett
 • Nagy Ádám Kristóf
 • Nagy Péter
 • Riemer Csilla
 • Szederkényi Miklós Dávid
 • Tóth Péter
 • Vida Péter András
A közgyűlés egyhangúan megszavazta az összes jelentkező, pártoló tagnak való felvételét.

4. Honlapfejlesztés
Az új változat bemutatása megtörtént, tartalmi feltöltés folyamatban.

 • új design
 • moderáció változás
 • tagok írhatnak, nyithatnak új bejegyzést
 • nem egyesületi tagok csak véleményeket fűzhetnek hozzá
 • keresés a honlapon
 • fotók feltöltése, átméretezéssel

5. Tagdíjak, pénzügyi helyzet
Jelenleg 206.372 Ft a tagdíjakból befolyt bevétel
A Magyar Pipaklub Egyesület az adók 1%-ának az igénylésére, illetve pályázatokon való indulásokhoz megigényelte az adószámot. Az adók egy százalékával a Magyar Pipaklub Egyesületet 2008-as adóbevallástól már lehet támogatni. A Magyar Pipaklub Egyesület adószáma: 18617670-1-11

6. Klubpipa
Előre láthatóan ez török tajtékpipa lesz. A klubpipa megvalósulása előre láthatóan 2010 tavasza lesz. (felelős: Csabai János és Verhás Tamás)

7. Tagsági kártya
Új tagkártyákat kell készíteni (felelős: Mészáros Zoltán dizájn, Vass Gergely kivitelezés).

A napirendi pontok alatt részletezett teendőket és döntéseket a közgyűlés egyhangúan, ellenvetés nélkül megszavazta. Mivel több napirendi pont nem merült fel, az elnök az ülést lezárta.

Vass Gergely
a Magyar Pipaklub Egyesület elnöke

Kovács Zsolt
a Magyar Pipaklub Egyesület alelnöke
Galgóczy Miklós
a Magyar Pipaklub Egyesület alelnöke

2009. március 13.
Egyesületünk adószáma

A Magyar Pipaklub Egyesület közhasznú szervezetként fogadhatja a SZJA 1%-át. Kérjük, támogassa Egyesületünk tevékenységét! Adószámunk: 18617670-1-11.

    Peterson Donegal 999